Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 13
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269313
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 03.04.2005    RUS   ENG  

Звернення УРК з приводу смертi Його Святостi Святiйшого Iоанна Павла II

Українське Реєстрове Козацтво разом iз усiм людством iз болем у серцi переживає сумнi днi скорботи.

З життя пiшла постать планетарного рiвня, люблячий пастор вiрних чад не тiльки Католицької церкви, але й усiх людей доброї волi, щирий клопотальник за все страждаюче людство перед Престолом Божим.

Минув рiк iз тiєї надзвичайної подiї, коли Римський Понтифiк прийняв делегацiю Українського Реєстрового Козацтва на чолi з Гетьманом УРК Анатолiєм Шевченком i над площею перед Собором Святого Петра тричi лунала козацька "Слава!". Слова Його Святостi Iоанна Павла II чистою українською мовою пролунали у вiдповiдь з Ватикану на весь свiт: "Я вiтаю делегацiю українського козацтва. Мої дорогi, я дякую за цей приємний вiзит i запевняю Вас в моїх гарячих молитвах". Це був хвилюючий момент сердечного спiлкування козакiв з людиною епохального рiвня, що призвала Боже благословення на козацтво i всю Україну. Україна займала особливе мiсце у серцi i життi Його Святостi.

Ця непересiчна та надзвичайно мудра i духовна особистiсть назавжди залишиться високодостойним зразком для всього людства як яскравий приклад любовного i щирого служiння Господу заради Його слави i щасливого життя всiх на нашiй багатостраждальнiй планетi.

Наше єднання заради щастя i добробуту людей, наша любов один до одного, нашi зусилля, що спрямованi на розбудову вiльної i квiтучої соборної України, наше життя, яке має бути сповнене мудрим змiстом Божої любовi - це i є наша пам'ять про святу i пророчу постать, яка залишила земне життя i полинула до Бога. Бо саме таким вiн бажав бачити Україну i її народ!

Його Святiсть Святiйший Папа Римський Iоанн Павло II вiдiйшов до вiчного життя, але у нашiй пам'ятi вiн назавжди залишиться люблячим Батьком людей рiзних рас i нацiональностей, вiросповiдань та свiтоглядних позицiй. Залишаються з нами його мудрi слова i дiї, його вiдкрита посмiшка i теплi обiйми. I перед цiєю пам'яттю у цi скорботнi днi ми всi повиннi усвiдомити, що Господь подарував нам щастя жити поруч iз тим, хто присвятив себе жертовному служiнню Господу i втiленню у життя найвищої християнської заповiдi - любовi до Бога i до людей.

Вболiваючи за український народ, за єднання християнських церков навколо запропонованої козаками нацiональної iдеї нашої держави - "Бог-народ-Україна" ми були разом з Його Святiстю Iоанном Павлом II i згадуємо тi щасливi хвилини в нашому життi. Ми вдячнi нашому Господу, що через Його обранця Iоанна Павла II ми отримали благословення на Україну i кожну її людину.


Гетьман Українського Реєстрового Козацтва,

доктор богослов'я

Анатолiй Шевченко

На головну сторінку