Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 12
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269312
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 10.04.2019       
ІСТОРИЧНА ПОДІЯ!

Засновники Міжнародної наукової конференції: 
Харківська обласна державна адміністрація
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний аерокосмічний університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»
Всеукраїнська громадська організація «Українське реєстрове козацтво»
Громадська організація ГШ СКВ «Академія військово-історичних наук і козацтва»
Громадська організація «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г.С. Сковороди»
Громадська наукова організація «Харківський науково-дослідний інститут козацтва»

 

 

Єднання сучасних наукових досліджень щодо історії еволюції людства та наукових досліджень богословської науки, що побудована на вірі, дозволило розв’язати складні проблеми позитивного впливу на рівень духовності конкретної людини під час виховного процесу. Науковці і професорсько-викладацький склад технічних і гуманітарних закладів вищої освіти України й закордонних країн та відомі науковці богослови й релігієзнавці України зібралися на першу Міжнародну конференцію «Духовність як складова Української державності». Було розглянуте 280 наукових доповідей. На конференції вперше у світі, поняття «Духовність» розглядалося не з позицій його характерних ознак, а як об’єкт дослідження. Коренем слова духовність є Дух, а Дух є Бог, Дух є Любов, тощо. Визначено, що усі відомі й невідомі органи відчуття людини спроможні сприймати тільки матеріальні речовини. Розглядалося питання, яким чином людина сприймає Любов, що сама по собі є нематеріальною як інформація і знання. Для передачі Любові потрібен матеріальний носій, наприклад такий, як для нематеріального зображення на екрані телевізора є матеріальна радіо хвиля. Визначено, що носієм Любові може бути енергія Духа, яка є матеріальною, тобто Дух Бога є матеріальним. Він сприймається нашими органами відчуття, за допомогою невідомого науці фізичного духовного поля. На конференції також розглядалося наукове-богословське визначення, що є духовність як об’єкт дослідження: Духовність = Дух + Любов. Відчуття людиною любові може здійснитися тільки за наявності Духа. Якщо людина не народжена від Духа вона не спроможна приймати любов від Бога й інших людей. Основною метою міжнародної конференції є створення методичних рекомендацій, надалі затверджених Міністерством освіти і науки України, для учителів шкіл, ліцеїв, коледжів, професійних училищ тощо, щодо підвищення духовного рівня молоді. 

З подякою козакам і берегиням, професорсько-викладацькому складу закладів вищої освіти, учасникам першої міжнародної конференції, керівник Українського реєстрового козацтва, директор Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, професор Анатолій Шевченко.

 

Секційне засідання

Програмний та оргкомітет конференції.

На головну сторінку