Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 13
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269313
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 10.11.2005    RUS   ENG  
Головам обласних, районних, мiських, первинних органiзацiй Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму


ПОСТАНОВА ПОЛIТРАДИ ВПДП


Щодо органiзацiї та проведення

чергового з'їзду ВПДП

Керуючись Законом України "Про вибори народних депутатiв України", прийнятого на сесiї Верховної Ради України 6 квiтня 2004 року (Роздiл VII, ст. 42 про висування i реєстрацiю кандидатiв у депутати),

ПРОПОНУЮ:

1. Провести партiйнi збори в первинних органiзацiях ВПДП з порядком денним:

- обрання делегатiв на IV черговий з'їзд, який буде проходити у першiй половинi грудня 2005 року в м. Києвi;

- висунути кандидатiв у депутати на вибори в органи мiсцевого самоврядування селищного, мiського, районного, обласного рiвнiв;

- розглянути питання про залучення членiв партiйного активу до роботи спостерiгачами на територiальних виборчих дiльницях.

2. Протоколи, постанови та списки обраних депутатiв на з'їзд ВПДП направити до виборчого штабу ВПДП у м. Київ.

Термiн виконання: до 01.12.2005

3. На партiйних зборах мiських, районних, обласних органiзацiй УРК обговорити питання щодо доцiльностi блокування ВПДП з iншими полiтичними партiями.

4. Провести IV черговий з'їзд ВПДП у груднi 2005 р. за таким порядком денним:

- висування кандидатiв на вибори депутатiв України в органи мiсцевого самоврядування та до Верховної Ради України;

- затвердження поiменних спискiв кандидатiв у депутати;

- визначення полiтичної стратегiї виборчих перегонiв;

- утворення спiльних з УРК виборчих штабiв з метою координацiї агiтацiйних та iнших дiй;

- прийняття постанови IV з'їзду ВПДП щодо порядку участi у виборах депутатiв України.

Голова ВПДП А.I. Шевченко

На головну сторінку