Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 11
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269311
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 14.10.2006    RUS   ENG  

Вiтання вiд Гетьмана УРК, члена-кореспондента НАН України, доктора богослов'я, доктора технiчних наук, професора Анатолiя Шевченка з нагоди святкування Дня Українського козацтва


Вельмишановна Генеральна Старшино, козаки, спiввiтчизники!

Вiтаю Вас iз величним святом - Днем Українського козацтва!

Немало в iсторiї України славних сторiнок, але iсторiя козацтва - найбiльш славетна. З живого джерела iсторичної правди про козацтво ми i до сьогоднi живимося козацькою хоробрiстю й завзяттям, пишаємося лицарською чеснiстю i жертовнiстю та посеред храму душi християнської клянемося у вiрностi нашiй Українi на вiками писанiй Бiблiї iсторичної святостi.

Дiяльнiсть Українського Реєстрового Козацтва сьогоднi - це пошук ефективних шляхiв змiцнення духовностi i моралi нашого народу, збереження i вiдродження нацiональних пам'яток, формування нового поколiння, вихованого на патрiотичних традицiях українського народу, нацiональної елiти, освiченої в усiх галузях загальнолюдської культури, здатної позитивно впливати на духовний стан суспiльства.

Ми усвiдомлюємо, що справжнє осердя цивiлiзованого i нацiонально свiдомого суспiльства - це сила добра, гуманiзму, вiри в людину i в її велике призначення, вiдродження духовностi, iсторичних та патрiотичних традицiй нашого народу.

Вiтаючи вас усiх сьогоднi з визначним святом, яке покладає на нас велику вiдповiдальнiсть, хочу побажати усiм щастя, добробуту й здоров'я, щоб усiм нам достало наснаги вивести весь український народ iз напiвзабуття до величної нацiї, визнаної в усьому свiтi. Адже народ, який створив одну з найдосконалiших армiй свiту - козацьку, має право бути великим i насправдi самостiйним.

Прошу Господа, щоб благословив усiх нас i винагородив нашу плiдну працю на нивi розвитку Українського Реєстрового Козацтва.

Слава Українi! Слава Українському Реєстровому Козацтву!
На головну сторінку