Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 14
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269314
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 16.03.2019       
Міжнародна науково-практична конференція «Духовність як складова Української державності»

                             

 

Харківська обласна державна адміністрація

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Національний аерокосмічний університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»

Всеукраїнська громадська організація «Українське реєстрове козацтво»

Громадська організація ГШ СКВ «Академія військово-історичних наук і козацтва»

Громадська організація «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г.С. Сковороди»

Громадська наукова організація «Харківський науково-дослідний інститут козацтва»

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

оголошують проведення 9 - 10 квітня 2019 р. у місті Харкові

міжнародної науково-практичної конференції

«Духовність як складова Української державності» 

Тематичні напрями роботи конференції: 

 

1. Онтологія духовності в контексті усвідомлення національного. 

2. Духовні чинники процесу національного державотворення в контексті глобалізаційних викликів 

3. Національна самоідентифікація vs євроатлантична інтеграція України: духовний аспект 

4. Духовність в історичному просторі культури України. 

5. Громадянське суспільство і права громадянина в практиці сучасного державного будівництва. 

6. Духовно-моральне виховання молоді як пріоритетне завдання української освіти.

 

Для участі у конференції необхідно подати до організаційного комітету заявку (окремим файлом) , текст доповіді (статті) в електронному вигляді та фотозображення (скан) чеку, що засвідчує сплату організаційного внеску.

Прийом матеріалів здійснюється до 1 березня 2019 року (включно) на e-mail:fotina0810@gmail.com. Телефон для довідок: 066-629-24-07 (Юрій Валентинович Зайончковський).

Місце проведення конференції: м. Харків, вул. Сумська, 40, Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Кожен учасник конференції отримає іменний сертифікат – свідоцтво апробації дослідження.

Паперова версія збірки матеріалів конференції буде видана до початку роботи наукового форуму, учасники конференції отримають її під час реєстрації. Збірці присвоюється міжнародний стандартний книжковий номер ISBN та відповідні класифікаційні індекси УДК та ББК. Проводиться обов’язкова розсилка збірки в бібліотеки та реєстрація в Книжковій палаті України. Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилки збірника матеріалів та програми заочним учасникам конференції (Укрпоштою або автоперевізниками) за кошт авторів.

Електронна версія збірника матеріалів конференції буде репрезентована на міжнародній платформі наукових досліджень Academia.edu (63 млн. зареєстрованих користувачів станом на вересень 2018 року), режим доступу: https://www.academia.edu

Розмір організаційного внеску (витрати на видання одного збірника наукових праць конференції, інформаційних матеріалів, організаційно-технічне забезпечення) складає:

для науковців та викладачів - 100 грн.; студентів (без співавторів-викладачів) - 50 грн.

Обсяг матеріалу доповіді науковців та викладачів – до 3-х сторінок, студентів – до 2-х.

Також може бути надрукована стаття обсягом до 8 сторінок, вартість публікації однієї додаткової сторінки 50 грн.

Можлива публікація праць учасників конференціїв фахових журналах:

«Наука. Релігія. Суспільство» ISSN 1728-3671;

«Гуманітарний часопис» ISSN2073-803Х.

Оплата участі в конференції та оплата друку статей здійснюється за наступними реквізитами: Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і Національної академії наук України. Адреса: 03680, м. Київ, пр.-т Академіка Глушкова, 40. Код ЄДРПОУ: 02095826. Р/р 31251206100986. Банк: ГДКСУ, у м. Києві, МФО: 820172. Тел.: (044)-248-06-23

Організаційний внесок можна сплатити при реєстрації на конференції або перевести на розрахунковий рахунок, про який буде повідомлено додатково.

Для учасників конференції планується проведення екскурсії «Храми Харкова».

Вимоги до оформлення тексту: текст у форматі RTF (*.rtf), розмір аркуша А-4, поля з усіх боків – 2 см, тип шрифту – Times New Roman, 14 пт, інтервал – 1,0, відступ на абзац – 1 см, нумерацію сторінок не ставити. По центру напівжирним шрифтом: перший рядок – ініціали та прізвища авторів, назва організації, наступний рядок – назва доповіді великими літерами без переносів.

Далі через рядок – текст статі у наступному порядку: загальна постановка проблеми, мета, стан наукової розробки теми, основний зміст дослідження, висновки, перспективи подальших досліджень. Через рядок пронумерований список ЛІТЕРАТУРИ (не більш п’яти, за абеткою). Посилання у тексті у квадратних дужках за зразком: [1;2;3] – для розкриття стану наукової розробки теми; [1, с. 56] – посилання на використані літературу та джерела.

Назва файлу з тезами доповіді – прізвище учасника і слово «текст» латиницею (наприклад: Ivanenko_text).

За зміст поданого матеріалу відповідальність несуть автор/автори.

Автор/автори надрукованого дослідження отримають за рахунок сплаченого організаційного внеску один примірник паперового видання збірки матеріалів конференції. При бажанні можна придбати (вказавши у заявці) додаткові екземпляри цього видання, орієнтовна вартість – 75 грн.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити роботи надіслані пізніше терміну, зазначеного в інформаційному листі, оформлені без дотримання вказаних вище вимог, а також матеріали з низьким рівнем наукової розробки.

Витрати на проїзд та проживання – за власний рахунок учасника конференції.

На головну сторінку