Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 13
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269313
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 17.05.2005    RUS   ENG  

Севастопольський мiський вiддiлок Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму проти порушень процедури прийняття рiшень з земельних питань.

17 травня 2005 року Севастопольським мiським вiддiлком Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму за пiдтримки Українського Реєстрового Козацтва м. Севастополя був органiзований мiтинг-пiкет бiля будинку Севастопольської мiської ради. Проведення мiтингу-пiкету було органiзовано з метою подальшого запобiгання порушенню депутатами мiської ради процедури прийняття рiшень з земельних питань, що затверджена Регламентом Севастопольської мiської ради. Зокрема, цi порушення мiстять прийняття депутатами рiшень з питань, що стосуються надання у користування або вiдчуження земельних дiлянок, без обговорень шляхом голосування за списками.

У мiтингу взяли участь члени ВПДП на чолi з головою Севастопольської мiської органiзацiї Анатолiєм Володимировичем Жерновим й Українське Реєстрове Козацтво на чолi з отаманом м. Севастополя Василем Вiкторовичем Бондаренком. Пiд час мiтингу-пiкету А.В. Жерновим були наданi питання вiдносно вищезгаданих порушень головi Севастопольської мiської ради В.М. Борисову, В.М Пархоменку, депутатам мiської ради. Голова Севастопольської мiської ради В.М. Борисов запросив А.В Жернового та В.В. Бондаренка взяти участь у черговiй сесiї мiської ради, де будуть порушенi питання розподiлу земельних дiлянок.

Присутнiсть на мiтингу засобiв масової iнформацiї забезпечило розголос даного заходу, як серед населення мiста Севастополя, так i по Українi взагалi шляхом трансляцiї не тiльки по мiсцевому телебаченню, але i по українському каналу "УТ-1". Голова СМО ВПДП А.В. Жерновий й отаман УРК м. Севастополя В.В. Бондаренко дали iнтерв`ю журналiстам мiсцевих газет i телевiзiйних каналiв, у яких ще раз було розкрито позицiю ВПДП i УРК, що спрямована на вiдстоювання iнтересiв севастопольцiв з усiх питань, що стосуються законностi i порядку розподiлу землi у м. Севастополi.

Головою СМО ВПДП А.В. Жерновим було чiтко заявлено: "Наша партiя також добиватиметься, щоб при утвердженi Програми соцiально-економiчного розвитку мiста i бюджету на рiк враховувалися статтi витрат на виховання, освiту, культуру, спорт, роботу з пiдростаючим поколiнням, турботу про старих не за залишковим принципом, а виходячи з доцiльностi, значимостi i важливостi цiєї проблеми. Окремим "обраним особам", що займаються бiзнесом за допомогою тих самих депутатiв, в першу чергу, важно отримати грошi з державного бюджету для розвитку своєї галузi дiяльностi, а культура, освiта, наука i спорт - нехай почекають. Цього бiльше бути не може. Ми будемо здiйснювати суспiльний контроль за витратою бюджетних коштiв, за ходом будування об`єктiв на землi, що є виокремленою мiською радою. Ми готовi широко висвiтлювати у пресi необов'язкових господарiв, якi перетворюють наше мiсто у розрите котлованами i траншеями з залiзобетонними спорудами що стирчать, обнесеними заборами, полiгон для бiзнесу окремих "обраних осiб". Ми також будемо боротися за те, щоб жодна приватна особа або органiзацiя не заволодiла берегом моря, пляжними територiями, якi з кожним днем стають недоступними для багатьох нас, севастопольцiв, i гостей нашого славного мiста-героя Севастополя".

На головну сторінку