Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 12
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269312
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 19.02.2005    RUS   ENG  

ЗВЕРНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО КОЗАТЦВА ДО ДЕЛЕГАТIВ 15-З`ЇЗДУ ПАРТIЇ "НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ"


Шановнi делегати з'їзду! Шановнi друзi!

Партiйний актив Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Рада Генеральної старшини Українського Реєстрового Козацтва щиро вiтають Вас зi знаменною подiєю у полiтичному життi партiї "Народний Рух України" - проведенням 15-го позачергового з'їзду та розглядом на ньому питань, визначаючих епохальний перiод економiчного та соцiально-полiтичного розвитку України, пiдготовки до виборчої кампанiї у 2006 роцi.

За 15-рiчний перiод своєї дiяльностi Народний Рух України зарекомендував себе послiдовним борцем за незалежнiсть України, за розквiт її нацiональної культури, за гiдне життя народу України.

Як i Ваша партiя, Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму, Українське Реєстрове Козацтво постiйно виступають за вiдродження нацiонального українського духу, величi української нацiї, вiдродження економiки у сферi духовного, економiчного, соцiального та вiйськового будiвництва держави на iсторичних, патрiотичних, господарських i культурних традицiях українського козацтва, формування козацької моделi демократiї, що гармонiйно поєднує вiльностi i свободи з дисциплiною i порядком у державi.

Ми переконанi у тому, що полiтична партiя "Народний Рух України" має величезний досвiд у розбудовi держави, є взiрцем i прикладом патрiотичної дiяльностi для iнших партiй.

Ваш з'їзд вiдбувається у складних умовах розбудови держави. За перiод виборiв у Президенти України суттєво загострилося полiтичне протистояння у суспiльствi. З обранням Президента України Вiктора Ющенка та нового Кабiнету Мiнiстрiв на чолi з Юлiєю Тимошенко вiдбуваються суттєвi дiї з боротьби з наслiдками дiяльностi корумпованої влади, хабарництвом, розкраданням держави.

Всi цi напрямки дiяльностi сучасної влади притаманнi полiтичнiй стратегiї Народного Руху України.

Ми впевненi у тому, що Ви приймете на з'їздi суттєвi рiшення, якi вплинуть на подальший процес в економiчному та соцiально-полiтичному життi України, зростаннi добробуту народу, неухильному зростаннi авторитету Вашої партiї.

Успiхiв Вам та плiдної працi!

Слава Українi!

За дорученням партiйного активу Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Ради Генеральної старшини Українського Реєстрового Козацтва

Голова Всеукраїнської партiї
духовностi i патрiотизму,
Гетьман Українського Реєстрового Козацтва,
доктор технiчних наук,
доктор богослов'я
А.I. Шевченко

На головну сторінку