Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 12
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269312
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 19.12.2006    RUS   ENG  

З молитвою до Святого Миколая!

У 26-й цього року радiопередачi "Духовна пристань", яку заснував Голова Всеукраїнської партiї духовностi i патрiотизму, Гетьман Українського Реєстрового Козацтва, член-кореспондент НАН України, доктор богословських i технiчних наук, ректор Донецького державного iнституту штучного iнтелекту, професор Анатолiй Шевченко, йшлося про Святого Миколая. Свято, присвячене йому, вiдзначив православний свiт.

"Святий Миколай народився наприкiнцi третього сторiччя нашої ери у мiстi Патра, за 60 кiлометрiв вiд Мiри в Лiкiї. За добрi справи й чудеса зцiлення хворих Християнська церква возвела архiєпископа Миколая у ранг святих. В iм`я святого Миколая у Києвi з давнiх-давен споруджували церкви. Дiти шанують чудотворця Миколая як свого захисника, як символ батькiвської турботи i любовi. У молитвi до нього промовляють: ти, Угоднику Божий, подай менi помiчну Твою руку i стань менi на охорону, як ставав завжди тим, хто в труднощах i небезпеках пам`ятали про Тебе!" - наголосив учасник радiопередачi, заступник Гетьмана УРК з питань релiгiї, керiвник Центру релiгiєзнавчих дослiджень i мiжнародних духовних стосункiв, доцент ДонДIШI Iгор Козловський.

Заступник Гетьмана, у свято української мiлiцiї, торкнувся участi козацьких формувань у забезпеченнi, разом iз правоохоронцями, громадського порядку.

А ще Iгор Козловський розповiв про католицьке Рiздво Христове, що вiдзначається 25 грудня й пiдготовку до Рiздва Христового у православному свiтi - його буде ознаменовано вiдкриттям на територiї Донецького державного iнституту штучного iнтелекту Церкви Живого Бога.

На головну сторінку