Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 22.01.2022 : 4
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269243
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 23.02.2019       

Козаки відроджують духовність України.

Закінчилася робоча поїздка керівника Українського реєстрового козацтва, професора Анатолія Шевченка на Тернопільщину.

У рамках поїздки було проведено ряд зустрічей, основною темою яких стало обговорення можливості створення платформи для відродження любові, добра, людяності, доброчесності, гідності українців.

Українське реєстрове козацтво, наріжним каменем діяльності якого є духовність і патріотизм, ще з 2004 року, отримавши на це благословення Вселенського Патріарха Варфоломія І, закладає в Україні основи для відродження у нашій державі духовності, яка є осердям нашої нації. Тільки на міцному ґрунті, яким є духовність, можна відродити любов людини до людини та до усього живого, мораль, освіту, культуру тощо.

Дуже дієвим способом виконання заповітів Господа нашого Ісуса Христа, які Він передав нам понад 2000 років тому, щодо духовного вдосконалення людини, стало створення по всій Україні центрів національно-патріотичного і духовного виховання.

Під час зустрічі Анатолія Шевченка з Архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором було отримано благословення на створення таких центрів у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського та у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Під час відвідування університетів відбулися зустрічі з професорсько-викладацьким складом та підписання угод про співпрацю у духовному, науковому та освітньому напрямках. Від Тернопільського медичного університету угоду підписав ректор університету, професор Михайло Корда, від Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя - ректор університету, професор Петро Ясній. Від Інституту проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України угоду підписав директор інституту, професор Анатолій Шевченко.

Завершила робочу поїздку Рада козацької старшини, на якій було розглянуто звіти про діяльність Тернопільської обласної та міської козацьких організацій ВГО УРК та подальші напрями роботи. Пріоритетним напрямком діяльності козацьких організацій було визначено посилення роботи у створених в університетах центрах національно-патріотичного і духовного виховання не тільки з молоддю, але й з професорсько-викладацьким складом. Щоб виконати таку складну місію, козаки усього особового складу повинні розпочати з підвищення своєї особистої духовності, без якої людина, принципово, не має можливості отримати Божу Любов. На базі центрів планується провести низку наукових семінарів і конференцій з масовим залученням студентів, науковців, священнослужителів, на яких, у першу чергу, визначитися з поняттями: Хто є Бог, Дух і духовність, Любов, Істина, Шлях і Життя.

Зустріч у Тернопільській єпархії Православної Церкви України з Архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором; поряд Головний отаман Тернопільській обласної організації ВГО УРК, військовий капелан, отець В'ячеслав; праворуч - представник гетьмана ВГО УРК у Тернопільській області Володимир Хрестищин; поряд керівник ВГО УРК Анатолій Шевченко.

Фото на згадку.

Початок зустрічі у Тернопільському медичному університеті імені І.Я.Горбачевського з ректором, професором Михайлом Кордою.

До співбесіди приєднались доктори і кандидати наук університету.

Угоду про співпрацю підписано.

Фото для історії.

Підписання угоди щодо створення Центру Національно-патріотичного і духовного виховання та наукової співпраці з Тернопільським Національним технічним університетом, праворуч - Ректор університету, професор Петро Ясній.

Вчена рада університету підтримала ідею щодо створення в Університеті Центру Національно-патріотичного і духовного виховання.

В університетському музеї відомого вченого Івана Пулюя. Праворуч-Головний отаман Тернопільської обласної козацької організації ВГО УРК, капелан, Отець В'ячеслав.

Запис у книзі почесних гостей Університету.

Під час проведення Ради старшини Тернопільської обласної козацької організації ВГО УРК у штабі Тернопільської міської організації.

Подарунок Гетьману від Галичан, картину відомого художника, Генерала Козацтва Євгена Удина, вручає Отаман Тернопільської обласної козацької організації ВГО УРК, капелан, Отець В'ячеслав.

На головну сторінку