Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 22.01.2022 : 2
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269241
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 24.09.2019       
Відбулася Рада Генеральної старшини Львівської обласної організації Українського реєстрового козацтва

Під час роботи Міжнародної наукової конференції у Львівському Національному університеті "Львівська політехніка" була проведена рада Генеральної старшини Львівської обласної організації Українського реєстрового козацтва, яку очолює заступник декана, к.т.н., доцент, Генерал Козацтва Колодій Роман. Рада прийняла на розгляд рішення Генштабу ВГО УРК, щодо зміни курсу діяльності організації на духовно - патріотичній. Після заслухування звітів про роботу, проведено семінар "До духовності через інформатику". Генеральній старшині запропоноване обговорити формулу "Духовність - об'єкт дослідження". Вперше було зазначено, що для сприйняття людиною Бога, потрібне навчити молодь сприймати матеріальні носії Його існування, одним з яких є Його Дух. Дух Бога є матеріальною особистістю. Для того, щоб людина була духовною, вона повинна мати спроможність відчувати вібрації Духа промодульовані любов'ю. Також зазначено, що Любов є нематеріальною, але для її існування, теж потрібні матеріальні носії, у людини - це нервова система.

Головний отаман, доцент Роман Колодій оголошує порядок денний ради Генеральної старшини Львівського обласного козацького товариства(ЛОКТ)

Козацька рада завжди починається з молитви. На передньому плану (перший ряд) начальник головного штабу ЛОКТ, зав. торакального відділення обласної лікарні, професор Михайло Секела

Наукове обгрунтування визначення "Духовність"

Фото на згадку. Раду старшини ЛОКТ завершено. У центрі відповідальний секретар ради Генеральної старшини ВГО УРК, берегиня, доктор філософії Єрошенко Тетяна

На головну сторінку