Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 11
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269311
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 24.12.2005    RUS   ENG  

З`їзд полiтичного блоку "Влада народу"


24 грудня 2005 року у Києвi вiдбувся мiжпартiйний з`їзд виборчого блоку "Влада народу", до складу якого увiйшли Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму на чолi з Анатолiєм Шевченком, Партiя захисту пенсiонерiв на чолi з Олександром Остапенком, а також Всеукраїнська Чорнобильська Народна партiя "За добробут та соцiальний захист народу". Лiдером полiтичного блоку був обраний громадський дiяч Олександр Ващенко (лiдер Всеукраїнського Народного Конгресу). Вiн зазначив, що мета створення блоку - пошук вiдповiдей на актуальнi проблеми українського полiтичного життя. На думку аналiтикiв, "Влада народу" в змозi отримати значний вiдсоток голосiв виборцiв, що пiдтверджується об'єктивними соцiальними дослiдженнями.

Основним завданням з`їзду стало затвердження кандидатiв у народнi депутати до Верховної Ради України.

Бiльше 300 делегатiв обговорювали також передвиборчу програму блоку. У програмi, зокрема, говориться: "Блок "Влада народу" має силу i волю, щоб боротися з старими олiгархами, якi з квiтучої країни зробили латиноамериканську провiнцiю... Блок "Влада народу" - це шанс кожного безпосередньо впливати на владу заради кращого майбутнього України. Шанс реалiзувати кожному свiй потенцiал через основнi тези виборчої програми блоку:

- всю владу - народу;

- добробут кожного - запорука стабiльностi;

- реалiзацiя соцiальних гарантiй;

- нацiональний виробник - основа народної економiки;

- селу - державну пiдтримку;

- професiйна й боєздатна армiя;

- духовнiсть i патрiотизм;

- зовнiшню полiтику - пiд народний контроль".

Делегати з`їзду одностайно прийняли список кандидатiв у депутати й передвиборчу програму блоку.

На головну сторінку