Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 25.11.2020 : 25
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 263094
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 26.04.05    RUS   ENG  

Привiтання Його Святостi Святiйшого Папи Римського Бенедикта XVIВаша Святiсть!


Українське Реєстрове Козацтво, що є загальнонацiональним громадським об'єднанням, яке нараховує у своїх лавах понад 40 тисяч козакiв, щиро вiтає Вас з обранням по Cвятiй Волi Божiй Верховним Пастирем i Провiдником найбiльшої i найвпливовiшої у свiтi Церкви, яка завжди адекватно вiдповiдала всiм вимогам часу. Господь поставив Вас для втiлення в життя свого Святого плану-повернення людства до Себе у непростий час початку III тисячолiття, коли всi ми повиннi особливо вдумливо i грунтовно аналiзувати особливостi сучасного процесу вiдтворення релiгiйних i загальнодуховних цiнностей, вiдновлення i осмислення ролi та мiсця християнського свiтоглядного компоненту у глобальному процесi людського розвитку. I ми знаємо, що Господь давно вже готував Вас до цього вiдповiдального завдання як найбiльш достойну i святу людину.

Українське Реєстрове Козацтво, глибоко усвiдомлює ту роль, яку вiдiграє Свята Церква у всьому свiтi. 3 березня 2004 року розпочатий дiалог з Римським Престолом пiд час аудiєнцiї делегацiї УРК у Його Святостi Святiйшого Папи Римського Iвана Павла II. Це були хвилюючi митi благословенного єднання в дусi i глибокого усвiдомлення невипадковостi нашого зв'язку i спiвпрацi як частини Божого Промислу на Землi.

Ми бажаємо Вам плiдного i довготривалого служiння нашому Господу Iсусу Христу заради Його Слави i на щастя всьому людству. Благословення Боже нехай буде постiйно з Вами!

З великою повагою i християнською любов'ю до Вас в очiкуваннi подальшого дiалогу Українського Реєстрового Козацтва з Вашою Святiстю i Святим Престолом


Гетьман УРК

А.I.Шевченко

На головну сторінку