Флаг Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму
НОВИНИ
АРХIВ НОВИН
ВАШI ПРОПОЗИЦIЇ
НАША АДРЕСА
Українське Реєстрове
Козацтво
ІПШІ
Вiдвiдувачiв сьогоднi 26.01.2022 : 12
Вiдвiдувачiв з 01.01.2005 : 269312
01001, Україна, Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 11/5
Тел./факс: +38 (044) 2783759
  Новини 29.06.2005    RUS   ENG  

Конференцiя ВПДП у Донецьку: "Ми не маємо права бути байдужими!"

У II обласнiй конференцiї ВПДП, що проходила у Донецьку, взяли участь понад 200 делегатiв з Марiуполя, Макiївки, Артемiвська, Дружкiвки, Старобешевого та iнших мiст i районiв Донеччини.

Всеукраїнська партiя духовностi i патрiотизму була створена у 2000 роцi. Вiдмiннiсть ВПДП, що має свої осередки у всiх регiонах України, вiд iнших партiй, якi мають за мету здiйснення соцiально-економiчних перетворень, у тому, що ВПДП ставить у центр будь-яких реформ духовнi, моральнi, патрiотичнi фактори.

Вiдкриваючи конференцiю, голова обласного осередку партiї Вiктор Тiмченко зазначив: "В цей переломний для країни час ми не маємо права бути байдужими. Наше головне завдання - вiдродження духовностi, моральностi, патрiотизму, в яких головне джерело економiчних досягнень, благополуччя, культурного розквiту".

Делегати конференцiї бурхливими оплесками зустрiли доповiдь партiйного лiдера Донецької областi. Вiктор Тiмченко пiдкреслив, що лише та партiя зможе перетворити у життя намiчене, яка знаходиться у постiйному розвитку, яка активно дiє: "Якщо будемо стороннiми спостерiгачами, то iдеї ВПДП, положення Статуту партiї так i залишаться лише на паперi. Тож, обов'язок зобов'язує нас iти вiд будинку до будинку, вiд людини до людини".

Принципом побудови нової суспiльної атмосфери керуються нинi у Донецькому мiському осередку ВПДП, в Дружкiвському, Старобешiвському, Марiупольському та iнших осередках партiї, активiсти якої активно працюють у школах i вищих навчальних закладах, багатьох трудових колективах, iнiцiюють чимало заходiв, спрямованих на пiдтримку ветеранiв, творчої молодi, iнвалiдiв. Не дивно, що за останнi мiсяць-два кiлькiсть членiв партiї Донецької мiської органiзацiї зросла бiльш нiж удвiчi.

Голова Донецької мiської органiзацiї ВПДП Олег Ситник, голова Дружкiвської мiської органiзацiї Микола Довбня, голова Петровської районної органiзацiї у м. Донецьку В'ячеслав Iванников та iншi виступаючi говорили про необхiднiсть залучення до лав партiї нових членiв та структуризацiю осередкiв ВПДП. Серед питань, якi пiднiмалися учасниками конференцiї - взаємодiя з органами влади та iншими партiями, активiзацiя роботи серед найширших верств населення, пiдготовка до виборiв 2006 року. Говорилося про важливiсть ширшого використання для пропагандистських цiлей засобiв масової iнформацiї i, зокрема, газети "Україна козацька".

Перед учасниками конференцiї виступив голова ВПДП Анатолiй Шевченко. Вiн розповiв про роботу полiтради партiї, ознайомив донеччан з передовим досвiдом iнших регiональних осередкiв ВПДП.

Як зазначив Анатолiй Шевченко, невдовзi буде затверджено прапор партiї та розпочнеться масовий випуск календарiв, шкiльних зошитiв тощо з атрибутикою ВПДП.

На конференцiї було обрано обласний комiтет ВПДП та делегатiв на з'їзд партiї, який пройде у Києвi на початку жовтня.

На головну сторінку